REISILOOS

SUUR REISILOOSI KAMPAANIA tingimused

1. Kampaania “Suur reisiloos! ” on alates 01.04.2024 kuni 31.08.2024 toimuv tarbijamäng
(edaspidi kampaania), mida korraldab Keila Tarbijate Ühistu (asukoht: Haapsalu mnt 57a,
Keila; edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhinnafondi kuulub Estraveli kinkekaardid 3x1000€, mis loositakse välja
01.09.2024. Auhinnafondi koguväärtus on 3000€. Estravel Group OÜ, registrikood 10325720,
aadress: Suur-Karja tn 15 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10140. Täpsem info
kinkekaardi kohta Estraveli veebilehel: https://www.estravel.ee/estraveli-kinkekaart/

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik
korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele
kohustuslikud.

4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ajavahemikul 01.04.2024-31.08.2024 (edaspidi Perioodil)
Keila Tarbijate Ühistu kauplustest kokku vähemalt 2024€ eest kasutades Keila Tarbijate
Ühistu kliendikaarti.
o Ostusumma 2024€ peab tulema Perioodi peale kokku järgmistest Keila Tarbijate
Ühistu kauplustest ostes:
1. Rõõmu Kaubamaja – Haapsalu mnt 57b, Keila, Harju maakond
2. Kauplus Jaama – Jaama 1, Keila, Harju maakond
3. Kauplus Keila – Keskväljak 14, Keila, Harju maakond
4. Saue Kaubakeskus – Ridva 15, Saue, Harju maakond
5. Kauplus Harku – Instituudi tee 2, Harku, Harju maakond
6. Kauplus Keila-Joa – Jõeääre tee 1, Keila-Joa alevik, Harju maakond
7. Kauplus Treppoja – Joa tee 18, Tuulna küla, Harju maakond
8. Kauplus Laitse – Kaupluse, Kaasiku küla, Saue vald, Harju maakond
9. Kauplus Nissi – Nissi tee 51, Riisipere, Harju maakond
10. Kauplus Turba – Jaama tee 8, Turba, Harju maakond
o Arvesse lähevad ainult Keila Tarbijate Ühistu kliendikaardiga tehtud ostud. Auhinna
kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada oma kliendikaart ja isikut
tõendav dokument.
o Loosimine toimub läbi kliendikaardi andmebaasi kõikide klientide vahel, kelle
ostusumma oli Perioodil 2024€. Arvesse läheb iga inimese kohta ehk kliendikaardi
kohta 1 hääl.

5. Isikuandmete töötlemise kord
o Keila Tarbijate Ühistu töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.
o Kampaanias osaleja annab Keila Tarbijate Ühistu’le nõusoleku töödelda esitatud
andmeid järgnevatel eesmärkidel:
o Kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud
koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende
teavitamiseks; võitjate nimede avaldamiseks Keila Tarbijate Ühistu veebilehel
(www.keilaty.ee).
o Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot Keila Tarbijate Ühistu poolt
isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri
aadressile: keilaty@keilaty.ee
o Isikuandmete vastutav töötleja on Keila Tarbijate Ühistu, registrikood 10088042,
Haapsalu mnt 57a, 76607 Keila; tel 6580800, keilaty@keilaty.ee
o Kogutud andmeid säilitatakse kolm kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni
01.12.2024 Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 31.09.2024.

6. 02.09.2024 kell 12.00 loositakse kõikide kampaanias osalejate vahel välja 3x1000 Estravel
kinkekaart väärtusega 1000€. Kogus 3 tükki. Auhinnafondi väärtus 3000€

o Auhinna loosimises osalevad kõik kes on oma ostud teinud Keila Tarbijate Ühistu
kliendikaarti kasutades, sealjuures ostusumma kokku peab olema vähemalt 2024€.
Võitjat informeeritakse telefoni või meili teel, mille Korraldaja saab Keila Tarbijate
Ühistu kliendikaardi andmebaasist. Loosimise juures viibib vähemalt üks Keila
Tarbijate Ühistu esindaja. Kui Kliendikaardi omanik soovib teada kui suured on tema
ostude summad loosi perioodil, peab ta selleks ise oma ostude arvestust pidama.


7. Auhinna võitja nimi avaldatakse internetis aadressil www.keilaty.ee hiljemalt loosimisele
järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjaga võetakse ühendust korraldaja esindaja poolt
andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks.

8. Korraldajalt ükskõik missuguse kampaania auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada
võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest
täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

9. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel
teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

10. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi
seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

11. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste
korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja
süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus
katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle
andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

13. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadusandlusele.

14. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
kampaania korraldaja asukohta: Haapsalu mnt 57a, 76607 Keila, Harjumaa
märksõnaga “KAMPAANIA" hiljemalt 31.08.2024. Kaebused, mis esitatakse peale nimetatud
kuupäeva, ei võeta menetluse. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
Kampaania lisainfo telefonil 658 0800, keilaty@keilaty.ee