Kliendikaardi tingimused

1. Kliendikaardi väljastamise tingimused

 

1.1. Kliendikaart   väljastatakse  füüsilisele isikule, kes täidab kliendikaardi avalduse
kõik kohustuslikud väljad. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust
allkirjaga. Kliendikaardi ankeedi täitmisel ja kaardi väljastamisel kaupluse töötaja
kontrollib  avaldaja või kaardi saaja dokumenti. Kliendikaarti ei väljastata juriidilistele
isikutele.  Juhul kui kaupluste töötajad avastavad, et kaart on väljastatud juriidilisele
isikule on neil õigus kaart ära võtta ja saata tühistamisele.

1.2. Rõõmu Kaubamajas - Kliendikaardi esmasel taotlemisel, peale taotluse
kohustuslike väljade täitmist, esitada taotlus koos dokumendiga infoleti töötajale,  
tasuda kaardi maksumus 1,60€. Seejärel väljastatakse teile Rõõmu
Kaubamaja infoletist koheselt kehtiv personaalne Kliendikaart. Sünnipäevasoodustused
hakkavad kehtima teile peale Kliendikaardi taotluse esitamist 14 päeva pärast.

Kõigis teistes Keila Tarbijate Ühistu kauplustes väljastatakse Kliendikaardi  
esmasel taotlemisel samast kauplusest alkoholiletist või väiksemas kaupluses
kaupluse juhataja poolt  koheselt kui on täidetud Kliendikaardi taotluse kõik
kohustuslikud väljad, taotlus on esitatud koos dokumendiga kaupluse töötajale
ja tasutud kaardi maksumus 1,60€. Sünnipäevasoodustused hakkavad kehtima
Teile peale Kliendikaardi taotluse esitamist 14 päeva pärast.

1.3. Kliendikaart on tähtajatu. Kui Kliendikaart on kaotatud, varastatud või
rikutud on kaardikasutaja kohustus sellest teadasaamisel koheselt informeerida
Keila Tarbijate Ühistu kliendikaardi haldurit tel: 658 0800 või keilaty@keilaty.ee.
Kliendikaardi kaotamise või kahjustamise korral tuleb esitada uus Kliendikaardi
taotlus ning teile väljastatakse kirjeldatud korras uus Kliendikaart, mis hakkab
toimima uue põhikaardina koheselt kõigi kaardi väljastamistingimuste täitmisel.
Eelmine kaart kustutatakse süsteemist.

1.4. Kliendikaardi  taotlust on õigus jätta rahuldamata kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata.

1.5. Taotluses toodud andmed sisestab Keila Tarbijate Ühistu kliendikaardi haldur kaitstud infosüsteemi.

2. Kliendikaardi kasutamise tingimused

2.1. Kaart on personaalne ning sellele on märgitud kaardi kasutaja
ees- ja perekonnanimi ning kaardi number. Kaart on määratud
kasutamiseks ainult kaardile märgitud isikule.  

2.2. Kaardi kasutaja isiku kontrollimiseks võib teenindaja kaardi esitajalt
paluda isikut tõendavat dokumenti. Kauplusel on õigus kaart konfiskeerida
kui see on antud kasutamiseks teisele isikule.

2.3. Kaardi kasutajal palume esitada kaart teenindajale enne kaupade või
teenuste eest maksmise alustamist, et saaksime registreerida  kaardikasutajale
suunatud  soodustused.

2.4. Kliendikaart ei ole maksekaart.

2.5. Info Kliendikaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta lisaks
kauplustes esitletule  on nähtav interneti aadressil www.keilaty.ee 

2.6. Ühistul on koostööpartnerite juures sõlmitud lepingud, mis võimaldavad
Kliendikaardi kasutajal saada määratud kaupade/teenuste ostusoodustusi
või muid pakkumisi. Ühistu ei vastuta kaardi kasutaja ees võimalike varaliste
või mittevaraliste kahjude tekkimise eest kui soodustuse pakkuja mingil
põhjusel keeldub soodustuse võimaldamisest.

2.7. Kaardi kasutajal palume meie koostööpartnerite juures esitada kehtiv kaart
enne ostu või teenuse eest tasumist, et nad saaksid teile pakutava soodustuse
fikseerida. Koostööpartneri juures tasutud summad ei lähe Keila Tarbijate Ühistu
Kliendikaardi looside või muude soodustuste arvestusse.

3. Muud tingimused

3.1. Keila Tarbijate Ühistul on õigus ühepoolselt muuta Kliendikaardi tingimusi,
teavitades sellest interneti- aadressil www.keilaty.ee, mõistliku aja jooksul ette.

3.2. Kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon
seoses Kliendikaardiga, on nähtav interneti- aadressil www.keilaty.ee.
Paberkandjal oleva teksti ja interneti- aadressil nähtava teksti erinevuste korral
on alati kehtiv interneti- aadressil nähtav tekst. Kui kaardi kasutaja ei soovi
jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt on tal õigus esitada
vabas vormis avaldus kaardist loobumiseks ning tagastada kaart Rõõmu
Kaubamaja infolauda  või teistesse Keila Tarbijate Ühistu  
kauplustesse kaardi sulgemiseks ja hävitamiseks.

3.3. Kui  kaardi kasutaja soovib saada teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta,
avaldab ta taotluses vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste
saamiseks. Kaardi kasutajal on õigus keelduda  kontaktandmete kasutamist
otseturunduses,  teavitades sellest aadressil  keilaty@keilaty.ee.

Kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti kasutaja Kliendikaardiga
seostatud ostude andmed on kaitstud ning nende kaitse on tagatud vastavuses
isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Kliendikaardi taotlemisel esitatud
andmeid ja Kliendikaardi kasutamisega seotud andmeid kasutatakse
klientidele sooduspakkumiste ja soodustuste tegemiseks ning
loosimiste läbiviimiseks.

Kaardi taotluse esitamisega on kaardi taotleja/kasutaja kinnitanud oma
nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks. Kliendikaardi  taotlemisel
esitatud isikuandmed, samuti Sinu Kliendikaardiga sooritatud ostude
andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse
seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks,
analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste
korraldamiseks ja Kliendikaardiga  oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks
või muude soodustuste tegemiseks.

3.4. Kliendikaart tuleb hoida eemal kokkupuutest teda kahjustavate esemete
või ainetega. Soovitav on hoida Kliendikaarti pehmes vutlaris või rahakotis
ning kindlasti eraldi  mobiiltelefonist, välgumihklist, võtmetest jms. puhastage
Kliendikaarti pehme lapiga ja ärge kasutage selleks kemikaale või lahusteid.

3.5. Kaardi kasutaja on kohustatud teatama esimesel võimalusel oma nime
või kontaktandmete muutumisest mõnda  Keila Tarbijate Ühistu kauplusesse,
Rõõmu Kaubamaja infolauda või kliendikaardi haldurile e-posti teel: keilaty@keilaty.ee
või  kirja teel aadressil Keila Tarbijate Ühistu, Haapsalu mnt.57A, 76607 Keila
või uuendama oma andmeid Keila Tarbijate Ühistu koduleheküljel www.keilaty.ee.