Kandideerimise tingimused

Teie poolt esitatud avalduses ja CV-s sisalduvaid andmeid säilitatakse
Keila Tarbijate Ühistu poolt kaitstud andmebaasis ning neid kasutatakse
vaid värbamisprotsessi ajal ja selle läbiviimise eesmärgil Keila Tarbijate
Ühistu poolt. Ühtlasi tagatakse Teie poolt edastatud isikuandmete
konfidentsiaalsus.CV registreerimisega andmebaasi annan nõusoleku
minu kohta käivate isikuandmete töötlemiseks ülaltoodud tingimustel.