Heategevus & sponsorlus

Keila Tarbijate Ühistu toetab eelkõige kohaliku elu edendamist läbi laiemale üldsusele suunatud tegevuste.