Kaebuse esitamise tingimused

Tarbija saab ostetud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Tarbija võib kaebuse esitada toote või teenuse kohta, mis ei vasta lepingutingimustele 2 aasta jooksul Keila Tarbijate Ühistu kauplusesse mis tahes vormis ostudokumendil avaldatud aadressil või elektronposti aadressil keilaty@keilaty.ee

Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 6201707,info@tarbijakaitseamet.ee).

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee


  • Teade: