• Soodsad hinnad, hea teenindus..
    Alati Sinu kodu lähedal...

  • Igakuised soodustooted...

1.Kliendikaardi väljastamise tingimused

1.1 Kliendikaart ja Kliendikaardi pereliikmekaart  väljastatakse  füüsilisele isikule, kes täidab kliendikaardi avalduse kõik kohustuslikud väljad. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust allkirjaga. Kliendikaardi ankeedi täitmisel ja kaardi väljastamisel kaupluse töötaja kontrollib avaldaja või kaardi saaja dokumenti. Kliendikaarti ei väljastata juriidilistele isikutele.  Juhul kui kaupluste töötajad avastavad, et kaart on väljastatud juriidilisele isikule on neil õigus kaart ära võtta ja saata tühistamisele. Kliendikaardi põhikaardi juurde on võimalik vormistada abikaasale või lastele alates 7 eluaastast pereliikme kaarte, mis võimaldab koondada pere ostude summad Kliendikaardi  ühtsele põhikaardi kontole. Kliendikaardi kontole kogutud summade arvestust kasutatakse Kliendikaardi või selle pereliikmekaardi kasutajatele suunatud pakkumiste, soodustuste, looside või boonuste tegemiseks.

1.2. Rõõmu Kaubamajas - Kliendikaardi esmasel taotlemisel, peale taotluse kohustuslike väljade täitmist, esitada taotlus koos dokumendiga infoleti töötajale,  tasuda kaardi maksumus 1,60€  . Seejärel väljastatakse teile Rõõmu Kaubamaja infoletist koheselt kehtiv personaalne Kliendikaart. Sünnipäevasoodustused hakkavad kehtima Teile peale Kliendikaardi taotluse esitamist 7 päeva pärast.

Kõigis teistes Keila Tarbijate Ühistu kauplustes väljastatakse Kliendikaardi  esmasel taotlemisel samast kauplusest alkoholiletist või väiksemas kaupluses kaupluse juhataja poolt  koheseselt , kui on täidetud Kliendikaardi taotluse kõik kohustuslikud väljad, taotlus on esitatud koos dokumendiga kaupluse töötajale ja tasutud kaardi maksumus 1,60€   . Sünnipäevasoodustused hakkavad kehtima Teile peale Kliendikaardi taotluse esitamist 7 päeva pärast.

1.4. Rõõmu Kaubamajas - Kliendikaardi pereliikmekaardi esmasel taotlemisel, peale taotluse kohustuslike väljade täitmist, esitada taotlus koos dokumendiga infoleti töötajale,  tasuda kaardi maksumus 1,60€  . Seejärel väljastatakse teile Rõõmu Kaubamaja infoletist 14 päeva pärast  kehtiv personaalne pereliikmekaart. Sünnipäevasoodustused hakkavad kehtima Teile kohe peale pereliikmekaardi kättesaamist.

Kõigis teistes Keila Tarbijate Ühistu kauplustes väljastatakse Kliendikaardi  pereliikmekaardi esmasel taotlemisel samast kauplusest alkoholiletist või väiksemas kaupluses kaupluse juhataja poolt  14 päeva pärast personaalne pereliikmekaart , kui on täidetud Kliendikaardi taotluse kõik kohustuslikud väljad, taotlus on esitatud koos dokumendiga kaupluse töötajale ja tasutud kaardi maksumus 1,60€   . Sünnipäevasoodustused hakkavad kehtima Teile kohe peale pereliikmekaardi kättesaamist.

1.3. Kliendikaart on tähtajatu. Kui Kliendikaart on kaotatud, varastatud või rikutud on kaardikasutaja kohustus sellest teadasaamisel koheselt informeerida Keila Tarbijate Ühistu kliendikaardi haldurit tel: 658 0800 või keilaty@keilaty.ee. Kliendikaardi kaotamise või kahjustamise korral tuleb esitada uus Kliendikaardi taotlus ning teile väljastatakse kirjeldatud korras uus Kliendikaart, mis hakkab toimima uue põhikaardina koheselt kõigi kaardi väljastamistingimuste täitmisel. Eelmine kaart kustutatakse süsteemist.

 

1.4. Kui Kliendikaardi pereliikmekaart on kaotatud, varastatud või rikutud on kaardikasutaja kohustus sellest teadasaamisel koheselt informeerida Keila Tarbijate Ühistu kliendikaardi haldurit tel: 658 0800 või keilaty@keilaty.ee. Kliendikaardi pereliikmekaardi kaotamise või kahjustamise korral tuleb esitada uus pereliikmekaardi  taotlus ning teile väljastatakse kirjeldatud korras uus pereliikmekaart , mille saate kätte 14 päeva pärast samast kauplusest, kus on taotlus esitatud. Eelmine kaart kustutatakse süsteemist.

1.5. Kliendikaardi või pereliikmekaardi taotlust on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata.

1.6. Taotluses toodud andmed sisestab Keila Tarbijate Ühistu kliendikaardi haldur  kaitstud infosüsteemi.

2. Kliendikaardi kasutamise tingimused

2.1 Kaart on personaalne ning sellele on märgitud kaardi kasutaja ees- ja perekonnanimi ning kaardi number. Kaart on määratud kasutamiseks ainult kaardile märgitud isikule.  

2.2 Kaardi kasutaja isiku kontrollimiseks võib teenindaja kaardi esitajalt paluda isikut tõendavat dokumenti. Kauplusel on õigus kaart konfiskeerida kui see on antud kasutamiseks teisele isikule.

2.3. Kaardi kasutajal palume esitada kaart teenindajale enne kaupade või teenuste eest maksmise alustamist, et saaksime registreerida   kaardikasutajale suunatud  soodustused.

2.4. Kliendikaart ja selle pereliikmekaardid ei ole maksekaardid.

2.5. Info Kliendikaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta lisaks kauplustes esitletule  on nähtav interneti aadressil www.keilaty.ee 

2.6. Ühistul on koostööpartnerite juures sõlmitud lepingud, mis võimaldavad Kliendikaardi kasutajal saada  määratud kaupade/ teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi. Ühistu ei vastuta kaardi kasutaja ees võimalike varaliste või mittevaraliste kahjude tekkimise eest, kui soodustuse pakkuja mingil põhjusel keeldub soodustuse võimaldamisest.

2.7. Kaardi kasutajal palume meie koostööpartnerite juures esitada kehtiv kaart enne ostu või teenuse eest tasumist, et nad saaksid teile pakutava soodustuse fikseerida. Koostööpartneri juures tasutud summad ei lähe Keila Tarbijate Ühistu Kliendikaardi looside, boonuste või muude soodustuste arvestusse.

3. Muud tingimused

3.1. Keila Tarbijate Ühistul on õigus ühepoolselt muuta Kliendikaardi tingimusi, teavitades sellest interneti- aadressil www.keilaty.ee,  mõistliku aja jooksul  ette.

3.2. Kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Kliendikaardiga, on nähtav interneti- aadressil www.keilaty.ee. Paberkandjal oleva teksti ja interneti- aadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv interneti- aadressil nähtav tekst. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada vabas vormis avaldus kaardist loobumiseks ning tagastada kaart Rõõmu Kaubamaja infolauda  või teistesse Keila Tarbijate Ühistu  kauplustesse kaardi sulgemiseks ja hävitamiseks.

3.3. Kui  kaardi kasutaja soovib saada teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta, avaldab ta taotluses vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks . Kaardi kasutajal on õigus keelduda  kontaktandmete kasutamist otseturunduses,  teavitades sellest aadressil  keilaty@keilaty.ee

Kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti kasutaja Kliendikaardiga seostatud ostude andmed on kaitstud ning nende kaitse on tagatud vastavuses isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Kliendikaardi taotlemisel esitatud andmeid ja Kliendikaardi kasutamisega seotud andmeid kasutatakse klientidele sooduspakkumiste ja soodustuste tegemiseks ning loosimiste läbiviimiseks.

Kaardi taotluse esitamisega on kaardi taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks. Kliendikaardi  taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti Sinu Kliendikardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja Kliendikaardiga  oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks või muude soodustuste tegemiseks.

3.4. Kliendikaart tuleb hoida eemal kokkupuutest teda kahjustavate esemete või ainetega. Soovitav on hoida Kliendikaarti pehmes vutlaris või rahakotis ning kindlasti eraldi  mobiiltelefonist, välgumihklist, võtmetest jms. Puhastage Kliendikaarti pehme lapiga ja ärge kasutage selleks kemikaale või lahusteid.

 

3.5. Kaardi kasutaja on kohustatud teatama esimesel võimalusel oma nime või kontaktandmete muutumisest mõnda  Keila Tarbijate Ühistu kauplusesse, Rõõmu Kaubamaja infolauda või kliendikaardi haldurile e-posti teel: keilaty@keilaty.ee või  kirja teel aadressil Keila Tarbijate Ühistu, Haapsalu mnt.57A, 76607 Keila või uuendama oma andmeid Keila Tarbijate Ühistu koduleheküljel www.keilaty.ee.